5. - 10. september Tartus

Eesti Teatri Festivali DRAAMA 2005 ümarlauavestlus teatriharidusest

Aeg: 6. september kell 18:00

Koht: Tartu Ülikooli Raamatukogu

Hind: tasuta

    

Teisipäeval, 6. septembril kell 18.00 Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsisaalis DRAAMA 2005 festivali raames toimuva ümarlauvestluse eesmärk on rakendada festivaliga kaasaskäivat uurenenud teatrihuvi ka teatriga seotud probleemide lahkamiseks.

Tänavusel ümarlaual käsitletakse teatrihariduse valdkonna probleeme. Järgnev loetelu on üks võimalik kokkuvõte ümarlaual tõenäoliselt tõstatuvatest küsimustest:

1. Teatriharidus üldhariduse õppekavades. Kuidas ja kui palju teatritemaatikat praegu alg-, põhi- ja keskkoolides käsitletakse? Millised on arenguplaanid ja millised olulisemad raskused?

2. Teatrialase kõrghariduse süsteem. Kuidas sünnib riigitellimus? Kas hariduse pakkujaid peaks olema rohkem või vähem? Milline on Eesti teatrialane kõrghardus maailma kontekstis? Millised on teatriüliõpilaste võimalused välismaal õppimiseks? Kuidas peaks korraldama diplomilavastuste lavale toomist? Kuidas peaks olema korraldatud noorte näitlejate tööhõive pärast lõpetamist?

3. Teatrialase kõrghariduse sisulised valikud. Kuidas toimib teatriharidus 3+2 süsteemis?

Milline peaks olema teatriüliõpilaste üldakadeemiline ettevalmistus? Millest koosnevad teatriüliõpilaste õppekavad ja mida neis muutma peaks?

Ümarlauas  osalevad:

-   Ingo Normet - Eesti Muusikaakadeemia Kõrgema Lavakunstikooli juhataja abi

-   Kalju Komissarov - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Lavakunstide osakonna juhataja

-   Jaan Kõrgesaar - Haridus- ja Teadusministeeriumi Teaduse ja Kõrghariduse osakonna juhataja

-   Tõnu Lensment - Kultuuriministeeriumi teatrinõunik

-   Indrek Saar - Teatrijuhtide Liidu esimees

Ümarlauda juhib Postimehe kultuuriajakirjanik Andres Keil.

Ümarlaual räägitust ilmub artikkel Postimehes.