5. - 10. september Tartus

DRAAMA 2005 teated

Vanemuises avatakse fotonäitus Evald Hermakülast

05.09.2005
DRAAMA 2005

Tio Tepandi koostatud ja kujundatud näitus hõlmab Evald Hermaküla kümmet
noorusaastat 1960-ndate lõpust ja 1970-ndate algusest. Varem avalikkusele
tundmatutel fotodel kohtab hetki Evald Hermaküla ülikooli-aastatest,
sõjaväeteenistusest, osatäitmistest, lavastustest, filmidest. Samuti on neil
jäädvustatud mitmed tema tolleaegsed mõttekaaslased – Mati Unt, Tõnu Tepandi,
Paul-Eerik Rummo jt.
Evald Hermakülale pühendatud näituse avamine toimub 6. septembril kell 19.30 Toruni
Wilam Horzyca nimelise teatri külalisetenduse “Laulatus” eel. Ajaloolisi fotosid
saavad teatrikülastajad Vanemuises vaadata kuni septembri lõpuni, seejärel antakse
need üle teatri- ja muusikamuuseumile. Mais oli sama näitus üleval Tallinnas Eesti
Draamateatris.
Näitus sai teoks tänu kultuurkapitali toetusele.