5. - 10. september Tartus

DRAAMA 2005 teated

On selgunud tudengitööde konkursi võitja

02.09.2005
DRAAMA 2005

“Meeldivalt paljud noored inimesed reageerisid meie üleskutsele,” ütles DRAAMA 2005 festivali peakorraldaja ja tudengitööde konkursi žürii esimees Margus Kasterpalu.

Konkursile saabus nii vormilt kui sisult väga erinevaid töid – nii saja-leheküljelisi bakalaureusetöid kui ka paarileheküljelisi mõtteavaldusi, nii lavastuste süvaanalüüse kui ka vaatajastatistikat.

Pärast pikka kaalutlemist otsustas žürii, et DRAAMA 2005 festivali kaelakaart antakse ühe võitja asemel kahele. Nendeks on Leenu Nigu bakalaureusetööga „Klassikalise “Luikede Järve” reflektsioon Von Krahli Teatri Luikede Järves ja Katre Väli bakalaureusetööga “Madis Kõivu „Las olla pääle“ ja Taago Tubina „Ennola“: luuletaja biograafia ja loomingu lavastamisest”. Mõlemad tööd paistsid silma tihedate mõtteavalduste, huvitavate ideede ja järeldustega ning põhjalikkusega, mis väljendus ka muus kui töö pikkuses. Oli näha, et võitjad olid asjaga hinge juures olnud ning tõsised teatrihuvilised ja –armastajad.

Oma kirjas märkis Leenu Nigu, et kogu selle töö tõukumispunktiks on olnud eelmine DRAAMA, mille raames Von Krahli Teatri lavastust "Luikede järv" mängiti ja mis seal ka ära märgitud sai. "Mina puutusin Von Krahli "Luikede järvega" esmakordselt kokku just sellel festivalil ning võib arvata, et selleta poleks ka käesolev bakalaureusetöö kunagi teoks (ning arvatavasti isegi mõtteks) saanud," kirjutas ta.

Äramärkimist väärivad kindlasti ka (suvalises järjekorras):

Kadri Kalda töö Nukuteatri interjöörist, täpsemalt blackboxi esisest saalist, mis sisaldas huvitavaid jooniseid ja lummas südamlikkuse ja avameelsusega.

Leene Korpi proseminaritöö “Käežestide analüüs Theatrumi lavastusest “Hamlet””, mille autor oli teinud huvitavaid tähelepanekuid ja tõmmanud veelgi huvitavamaid paralleele sõnade, käitumise ja käežestide vahel.

Priit Põhjala essee “Teatrisemiootikast “Nipernaadi” näitel” hiilgas põhjalikkuse, läbimõelduse ja konkreetsusega.

Karmen Lummo eksamitöös “Kas nüüdisteatris eksisteerib nn uus režissuur?” kumasid läbi originaalsed ja julged ideed.

Silva Jõulu ja Vahur Kuuse töö “Teater ja kavad läbi kahe inimpõlve”, kus oli võetud vaatluse alla kahe pere teatriskäimised kavade kaudu ning tehtud selleläbi hindamatu väärtusega statistilist analüüsi.

Suur tänu ja tunnustus kõigile konkursil osalenutele!